ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน  การถอดประกอบตรวจสภาพ บํารุงรักษา คลัตช์เกียร์ข้อต่อ เพลา กลางเฟืองท้ายและเพลาขับล้อ