ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน  การใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบถอดประกอบ ตรวจสภาพ บำรุงรักษา  แก้ไขข้อขัดข้อง  แบตเตอรี่  ระบบสตาร์ต  ระบบจุดระเบิด  ระบบประจุไฟ  ระบบแสงสว่าง ระบบสัญญาณและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในระบบไฟฟ้ารถยนต์